Müdürlüğümüze yapılan başvuların, personel eksikliği, tapu iş ve işlemlerin yoğunlu nedeniyle hizmet standartlarına uygun olarak işlemleri gün içerisinde bitirilebilmesi için, tapu kayıt örneği, tapu senedi, taşınmaz araştırma gibi belge taleplerinin gün boyu saat farkı olmaksızın karşılanması kaydıyla talebe bağlı başvurular (satış, ipotek, intikal, kat irtifakı/mülkiyeti vb.) 01.02.2019 tarihinden itibaren sabah 08:30 ile 12:30 arasında alınacak, saat 12:30 dan sonra talebe bağlı işlem başvurularının alınmayacaktır.